БНБ пуска 2 златни български лева

0

0

Възпоменателна монета “2 златни български лева” ще пусне БНБ. Това ще стане в началото на 2022 г., като монетата ще бъде направена от чисто злато и ще има номинал от 2 лв. Това е записано в програмата на БНБ за отсичане на възпоменателни монети за периода 2021-2023 г., която е приета от Управителния съвет на Централната банка.

Общо 12 възпоменателни монети ще бъдат пуснати през следващите три години. През 2021 г. ще бъдат отсечени четири сребърни монети, като една от тях ще бъде с частично позлатяване. Всички те ще бъдат с номинал от 10 лв. и с тегло от 23,33 грама.

Още през март следващата година БНБ ще пусне монета по случай 200 години от рождението на Г. С. Раковски. За месец май е планирано отсичането на сребърна монета от серията Български традиции и обичаи, като тя ще бъде посветена на нестинарството. През юни следващата година ще бъде пусната монета по случай 100 години Национална музикална академия. Последната възпоменателна монета за 2021 г. ще бъде с частично позлатяване. Тя ще бъде пусната през ноември и ще бъде посветена на Хан Омуртаг.

2022 г. за колекционерите ще започне с пускането на монетата от 2 златни лева. През същата година ще бъдат отсечени и две сребърни монети. С първата ще бъдат отбелязани 150 години от рождението на Гоце Делчев. Втората ще бъде от серията “Природно многообразие в България” и ще бъде посветена на Голям гмурец. През същата година ще бъде пусната и медна монета по случай 100 години от рождението на Стоянка Мутафова.

През 2023 г. също ще има много интересни възпоменателни монети. Две от тях ще бъдат сребърни. Едната ще бъде посветена на легендата за Орфей, а другата ще бъде пусната по случай 125 години от освещаването на Желязната църква в Цариград. Сребърна монета с частично позлатяване ще бъде посветена на Цар Михаил III Шишман. Медна монета ще бъде отсечена по повод 200 години от рождението на Станислав Доспевски.

Бизнес – Източник: Факти.бг

0
0