/Видео/ От днес в страната се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки

• Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците от 5 до 12 клас в областите с достигната 14-дневна заболяемост над 119,9 на 100 хил. души население и 15% отсъстващи поради заболяване.
• Преустановяват се присъствените групови занятия в центровете за подкрепа на личностното развитие.
• Преустановява се присъственият учебен процес във висшите училища, с изключение на практическите упражнения, които не могат да се осъществяват от разстояние в електронна среда. 
• Всички заведения за хранене и развлечения могат да работят само в часовете между 06.00 и 23.30 ч. 
• Хранителните магазини и аптеките допускат лица на и над 65-годишна възраст само в часовете между 8.00 и 10.00 ч. 
• Малолетните и непълнолетни лица могат да посещават търговските центрове, само ако са с придружител.
• Преустановява се провеждането на планов прием, с изключение на трансплантации, лечение на онкологични и онкохематологични заболявания, асистирана репродукция и ражданията.
• Определят се задължителен брой легла за лечение на SARS-CoV-2 от не по-малко от 20 %.

The post /Видео/ От днес в страната се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки appeared first on Начало.

0
0