Грипна епидемия в цялата страна от 6 до 11 март

Грипна епидемия е обявена на територията на цялата страна от 6 март до
11 март, включително. Това гласи подписана от министъра на
здравеопазването днес заповед.

Със заповедта се преустановят учебните занятия в училищата, детските и
женските медицински консултации, профилактичните прегледи и имунизации,
както и провеждането на планови операции и свижданията във всички
лечебни заведения.

Препоръчва се да бъдат преустановени както учебните занятия в
университетите, така и масовите мероприятия, в това число спортни и
културни.

Препоръчва се детските градини да останат отворени при задължително
изискване за медицински преглед на входа, както и при засилени мерки за
почистване и дезинфекция в помещенията.

По преценка на родителите и семействата децата може да не посещават
детска градина в периода до 11 март.

На регионалните здравни инспекции е възложено да уведомят областните
управители, кметовете на общини и лечебните заведения в съответната
административна област за въведените противоепидемични мерки. За
създаването на необходимата организация по преустановяване на учебните
занятия трябва да бъдат уведомени и регионалните управления на
образованието.

The post Грипна епидемия в цялата страна от 6 до 11 март appeared first on Начало.

0
0