До 2024 година: Още 700 MW вятърни,1 600 MW соларни и 219 MW мощности от биомаса

0

0

Инсталираните мощности за производство на ток от възобновяеми енергийни източници са около 1800 мегавата към края на миналата година, което е около една пета от всички мощности в страната.

Това съобщи за БНР изпълнителният директор на Електроенергийния системен оператор Ангелин Цачев. От тях 1100 мегавата са във фотоволтаични централи, а останалите 700 – във вятърни централи. През 2020-а те са произвели повече ток от количествата, които им е определил енергийният регулатор за купуване по преференциални цени, като тази електроенергия е била продадена на свободния пазар, допълни Цачев.

Само през миналата година, казва Ангелин Цачев, „пряко присъединени са 77 мегавата фотоволтаични централи“:

„Заявките за 2021 година са 114 мегавата да бъдат присъединени, като очакваме през следващите години те да нараснат. Предвижданията от 2020-а до 2024 година да бъдат инсталирани още 700 мегавата вятърни централи и над 1 600 мегавата соларни паркове и още около 219 мегавата мощности от биомаса.

Що се отнася до това дали системата има нужда от всички тези мощности, Цачев отбеляза:

„Всички новоизградени мощности ще реализират продукцията си на пазарен принцип – тоест предполагам, че всеки един инвеститор, за да започне да прави такава голяма инвестиция, той си е развил пазарен модел и си е намерил пазар за електроенергията, която иска да произвежда“.

Ангелин Цачев посочва и как си справя електроенергийната ни система, след като вече няма студен резерв:

„От 2 февруари Електроенергийният системен оператор плаща и закупува на пазарен принцип само и единствено мощности за осигуряване на оперативните резерви, като тези мощности се осигуряват само от водноелектрически централи или работещи, подчертавам думата – работещи, блокове на топлоелектрическите централи“.

Бизнес – Източник: Факти.бг

0
0