Европейският социален фонд за климата – инструментът за постигане на Net Zero

Целта на ЕК да декарбонизира икономиката на Европа и да я превърне във въглеродно неутрален континент до 2050 г. е амбициозна, важна и респектираща. Това обаче ще има своята цена. В момента тя се плаща основно от енергийния сектор под формата на такси за отделяните емисии, но това няма да е достатъчно, за да се постигнат целите на Зелената сделка и законодателният пакет „Готови за 55“ (Fit for 55). Така Брюксел предлага разширяването на търговията с емисии с ново направление ETS2, което включва …

Източник: capital.bg

The post Европейският социален фонд за климата – инструментът за постигане на Net Zero appeared first on Начало.

0
0