Евтин хотел от НОИ за рехабилитация

Стартира програмата на НОИ за профилактика и рехабилитация през 2021 г. По нея НОИ плаща настаняването в почивна база и част от цената на храната по време на престоя на хора, които са получили от личния се лекар направление за профилактика и рехабилитация. Очаква се около 44 хил. души да се възползват от предвидените в бюджета средства за програмата в размер на 22,1 млн. лв.

Програмата за здравно възстановяване на един човек е с продължителност 10 дни, като с пари от държавната хазна се покрива цената на нощувките и част от разходите за храна в размер на 7 лв. за всеки ден от престоя.

По програмата за сметка на държавната хазна, всеки има право да ползва до четири основни диагностични и терапевтични процедури дневно. При престоя си в базите хората доплащат между 2 лв. и 18 лв. на ден за храна, еднократна такса за резервация, която най-често е 30 лв., както и туристическия данък, ако има такъв в общината, където се намира заведението за профилактика.

Вече са подписани договорите с 22 юридически лица за общо 52 заведения, изпълнители на програмата, обявиха от НОИ.

Право на парична помощ за профилактика имат осигурените за общо заболяване, майчинство и/или трудова злополука и професионална болест. За тях трябва да са внесени или дължими осигуровки за шест последователни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда рехабилитацията. Заболяването трябва да е диагностично уточнено и лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация,пише труд.

Право да ползват програмата имат и хората, които получават лична пенсия за инвалидност. Условието за тях е да не са навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, срокът на инвалидността в експертното решение да не е изтекъл и лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация.

The post Евтин хотел от НОИ за рехабилитация appeared first on Начало.

0
0