Иванов пое КЕВР, одобрени са цените на ВиК Бургас и Враца

Новият стар председател на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов се е върнал начело на органа още в четвъртък, когато решението за това бе взето от парламента, за да не се блокира работата на регулатора след обявяването на избора на предишния й шеф Станислав Тодоров за противоконституционен.

Веднага е било свикано заседание за одобряване на новите бизнес планове за периода 2022-2026 г. на водните оператори в Бургас и Враца и техните цени за настоящата година са утвърдени. Те влизат в сила от 1 август. За следващата седмица са насрочени такива за още цени на водата, очаква се да се проведе и обсъждане на внесеното от „Булгаргаз“ искане за повишаване на цената на газа с 54 на сто до близо 287 лв./МВтч без данъци и такси.

Така от понеделник бургазлии ще плащат 4.386 лв./куб. м с ДДС за ВиК услугите. Утвърдената цена е под нивото на социална поносимост за областта от 5,64 лв..

Поскъпването обаче е съществено – с 1.625 лв./куб. м, което се налага заради изпълнението на инвестиционната програма на дружеството в следващите четири години. Тя е на обща стойност за периода от 135.8 млн. лв., от които 112.9 млн. лв. са насочени в публични ВиК системи и съоръжения. Друга основна причина за ръста на цената на услугите са значително увеличените през 2021-2022 г. разходи за материали и външни услуги и най-вече драстично увеличените цени за доставка на електроенергия от свободен пазар спрямо базовата 2020 г.

ВиК Бургас също така ще ползва от изтеклата през 2020 г оперативна програма „Околна среда“ 27.3 млн.лв. за изпълнението на интегриран воден проект, чиято цел е намаляване на загубите на вода с 3.3%. Планира се до 2026 г. да се подменят 149 км довеждащи водопроводи и разпределителна мрежа.

Цената на водата във Враца става от 1 август 3.740 лв./куб. м с ДДС. Утвърдената цена е под нивото на социална поносимост за област Враца, която е 5.50 лв. Увеличението не е много голямо – 0.482 лв./куб. м заради поскъпналите материали, външни услуги иш електроенергия.

Инвестиционна програма на дружеството до 2026 г. е за 12.5 млн. лв., от които 8,7 млн. лв. ще бъдат вложени в публични ВиК системи и съоръжения, по ОП „Околна среда“ операторът смята да изгради нова водоснабдителна и канализационна мрежа. З анамаляване загубите на вода и надеждно снабдяване ще бъдат сменени 227 км водопроводи и разпределителна мрежа и ще се обследват 255 км улични водопроводи за скрити течове. ВиК Враца вече има собствен фотолтаичен парк с мощност 240 кВт, което ще оптимизира експлоатационните разходи.

Комисията в петък е започнала и административните производства по заявленията на ВиК операторите във Видин, Ямбол, Радомир и Брезник. По тях предстои да бъдат проведени открити заседания и обществени обсъждания с участието на заинтересовани страни.

Източник: mediapool.bg

The post Иванов пое КЕВР, одобрени са цените на ВиК Бургас и Враца appeared first on Начало.

0
0