Как пандемията се отрази на банковите сливания в Европа

0

0

Изминалата 2020 г. се различава значително от предходните две по отношение на сливанията и придобиванията в банковия сектор. Причината е, че преди те се радват на добре работещ банков сектор в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) с положителна перспектива, подхранван от силни икономически резултати, докато сега банките в региона са изправени пред огромни предизвикателства, породени от глобалната пандемия, предизвикана от коронавируса. „Истинското отражение на пандемията върху сектора ще може да се види най-ясно от финансовите данни за 2020 г., но няма съмнение, че коронакризата ще има болезнен отпечатък върху банковите резултати в ЦИЕ“, коментира в свои доклад оценителската компания Deloitte.

Пандемията намери банковия сектор в ЦИЕ в стабилно състояние. Средната капиталова адекватност е 20% през 2019 г., показателите за необслужвани кредити (NPL) са относително ниски, a средната възвръщаемост на капитала (ROE) е 12,7%. В момента обаче тези цифри значително се влошават поради продължаващите турбуленции, които създават сериозни предизвикателства пред банковите ръководства и техните акционери.

През последните години започва консолидацията на фрагментирания банков сектор в ЦИЕ. Сключени са редица сделки, като нестратегически играчи от региона излизат от пазара или оптимизират позициите си в тандем с основни играчи със силен апетит към придобиване. Устойчивостта, икономиите от мащаба и оперативната ефективност ще станат още по-жизненоважни, когато по-големите, по-диверсифицирани банкови групи могат да стигнат до селективно придобиване на други отслабени банки.

Банките от ЦИЕ влизат в кризата с коронавируса със силна капиталова позиция. Коефициентът на капиталова адекватност (CAR) остава стабилен на средно ниво от 20% през 2019 г., увеличавайки се с 0,2% пункта в сравнение с 2018 г. Средната рентабилност за региона на ЦИЕ е стабилна през 2019 г., тъй като индексът за възвръщаемост на капитала (ROE) възлиза на 12,7%, а този за възвръщаемост на активите (ROA) на 1,5%. Докато в по-голямата част от анализираните страни коефициентите на рентабилност остават на същото ниво или леко намаляват, екстремно високата възвръщаемост на капитала от 33,5%, отчетена в Украйна, повишава средната стойност. Тези високи нива на рентабилност не се очаква да се запазят, тъй като COVID-19 ще окаже сериозен натиск върху тях.

Близо 60% от общите активи на банковия сектор се държат от топ 15 банкови групи в региона. По отношение на активите най-голямата банкова група в региона все още е Erste Group (8,7% пазарен дял в 8 държави), следвана от KBC Group (7,8% пазарен дял в 4 държави) и UniCredit Group (6,5% пазарен дял в 9 държави ). Унгарската OTP Group отбелязва най-висок ръст на банковите активи в ЦИЕ поради експанзивната си стратегия за сливания и придобивания през последните години.

Средният общ коефициент на необслужваните кредити за региона на ЦИЕ е 7,2% през 2019 г., което е с 0,75% пункта по-ниско от този през 2018 г. Икономическата експанзия и непрекъснатите дейности по изчистване на портфейлите на банките, насърчавани от регулаторните органи, са основните причини за подобрените показатели. Като цяло коефициентите на NPL за банковия сектор в ЦИЕ се задържат на исторически ниски нива в края на 2019 г., което поставя регионалния банков сектор в относително благоприятна позиция да се изправи пред икономическите предизвикателства и влошаването на качеството на портфейлите им, предизвикани от пандемията.

Бизнес – Източник: Факти.бг

0
0