НИНКН ще дава безплатни консултации за недвижимото културно наследство

НИНКН открива приемна за граждани, инвеститори, проектанти и главни архитекти на общини. Институтът чрез своите експерти и директор арх. Петър Петров ще предоставят безплатни консултации всеки петък от 14.00 до 17.00 часа. Същеврменно, последните данни показват, че 39120 недвижими културни ценности в момента са застрашени.

Желаещите могат да запишат час за консултация в специалната форма на сайта на НИНКН НИНКН: Приемна (ninkn.bg). Те ще получат на електронната си поща потвърждение за деня и часа на срещата.

Експертите ще разясняват какви са допустимите намеси в обекти от недвижимото културно наследство и как се подготвят качествени задания за проектиране и качествени проекти. Ще обясняват как недвижимата културна ценност да не се превърне в бутафория, защо климатиците по фасадите, фибранът и итонгът нямат място в реставрираните обекти, защо на крепостна кула не може да има асансьор.

Ще консултират как проектите да бъдат поправени, така че да запазят автентичността на недвижимите културни ценности.

Най-често задаваните въпроси и техните отговори ще бъдат организирани в рубрика на интернет страницата на института.

Институтът отказва да съгласува голяма част от инвестиционните проекти и искания за намеси в защитени територии – на частни инвеститори, но и на общини, за единични обекти, но и за градски ансамбли и археологически комплекси.

Причините за това най-често са липсата на осмисляне на недвижимото културно наследство като ценност, липсата на професионален опит в проектирането, неработещият Закон за културното наследство и опитите да се заобикалят правилата. Практика от дълги години е да се предлагат проекти, които увреждат или унищожават необратимо културното наследство.

НИНКН дава предписания за необходимите промени при всеки върнат проект. Въпреки това понякога проектите се преработват по няколко пъти. Целта на консултациите е да помогнат на заинтересованите страни да подготвят качествени предложения и да ограничат недопустимите намеси върху недвижимите национални ценности. Това е особено важно за проектите с европейско финансиране.

39 120 недвижими културни ценности са застрашени. От тях 20 241 имат статут, но нямат режими на опазване, т.е. на практика не са защитени, 18 879 са само декларирани и също не са защитени.

НИНКН е лишен от законови инструменти да предотврати унищожаването на културно наследство, ако инвеститорът е получил разрешение за това от общината.

Законът, приет през 2009 г., предвижда дълги, тежки, сложни и дублиращи се процедури, които ощетяват едновременно и инвестиционните намерения, и обществения интерес; забавят преписките и становищата; създават условия за корупция.

Институтът настоява от месеци за спешни промени в закона и в структурата на института, за да започне актуализацията на списъка на недвижимото културно наследство и на режимите на опазване на обектите. Промените в ЗКН са временна мярка, докато се подготви нов качествен закон с ясни правила и прозрачни процедури.

Източник: mediapool.bg

The post НИНКН ще дава безплатни консултации за недвижимото културно наследство appeared first on Начало.

0
0