Skip to content

От днес: Много ученици се завръщат в класните стаи

От днес доста ученици се завръщат в училище. Вчера здравният министър Костадин Ангелов подписа заповед, която позволява присъственото обучение на учениците от 5-и до 12-и клас в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището.

Занятията ще се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки и в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19.

Припомняме, че в момента децата от 1-и до 4-и клас са изцяло в присъствена форма на обучение. Останалите ученици се редуват с една седмица присъствено и една седмица редовно, като новата заповед променя това за паралелките, които са единствения в съответния клас и те ще бъдат изцяло в присъствена форма.

The post От днес: Много ученици се завръщат в класните стаи appeared first on Начало.

0
0

Designed using Magazine Hoot. Powered by WordPress.