Почти 90 милиона е бюджетът на община Враца за 2021 година

0

0

Почти 90 милиона лева се очаква да е бюджетът на община Враца за тази година. Точната сума е 89 067 624 лева, което е с близо 13 милиона лева повече от предходната финансова рамка. Очаква се публичното обсъждане на предложения бюджет да се състои на 3 февруари.

Най-много средства във финансовата рамка – 53 001 312 лева, се падат на делегираните от държавата дейности. Преходният остатък е в размер на 7 440 598 лева.

Общинската управа е предвидила за местни дейности 36 066 312 лева. Очакваните данъчни постъпления са в размерна 8 220 400 лева, а неданъчните приходи в хазната ще са 12 050 325 лева.

Очаква се предложението на общинската управа за финансова рамка да бъде прието на заседание на общинския съвет, което ще се проведе на 9 февруари.

Бизнес – Източник: Факти.бг

0
0