Равенството между половете на работното място намалява

0

0

Последните проучвания показват, че въпреки всички усилия, равенството между половете на работното място не само не напредва, но всъщност, намалява. Пандемията от COVID-19 допълнително усложни ситуацията.

Темата бе обсъдена вчера на онлайн събитието “Равни възможности в ерата на ИИ“, подкрепено от IBM. В дискусията се включиха представители на високо равнище от институции на ЕС, работодатели и правителства от Централна и Източна Европа, които обсъдиха и възможностите, които изкуственият интелект предоставя в областта на човешките ресурси.

Според наскоро публикуваното проучване „Жени, лидерство и пропуснати възможности“ (Women, leadership, and missed opportunities), равенството между половете все още не е основен бизнес приоритет за 70% от организациите. Освен това, проучването показва, че броят на жените на ръководни позиции намалява, което показва, че неравенството между половете при ръководните позиции се влошава. По-малко жени заемат позициите старши вицепрезидент, вицепрезидент, директор и мениджър през 2021 г., отколкото през 2019 г. Това важи особено за региона на ЦИЕ, според доклада на Световния икономически форум „Глобалната разлика между половете“ (Global Gender Gap Report). Класирането поставя Чехия на 78 място, Полша е на 75-то място, а Унгария на 99-то място.

„Неравенството е не само несправедливо, но може да отрови културата на една компания, да попречи на иновациите и да забави напредъка ѝ. Отговорният бизнес не може да остане безмълвен. Има много най-добри практики, за да се гарантира, че служителите се третират справедливо и равноправно. Технологии като изкуствения интелект играят важна роля в този процес. Сега представителите на бизнеса трябва да подкрепят европейските институции и правителства, за да се уверят, че ЕС ще може да поеме водещата роля при използването на модерни технологии за постигане на равенство, разнообразие и включване, както в бизнеса, така и в държавните институции.“, каза Милена Ябуркова, вицепрезидент „Цифрова икономика и образование“ в Конфедерацията на индустриалците на Чешката република.

„IBM има дългогодишна политика на справедливо заплащане и е силно ангажирана с равно заплащане за равнопоставен труд. Това е част от нашата глобална политика от 1935 г. Като дигитална компания използваме технологии, за да изпълним този ангажимент. Например, ние разработихме инструменти, базирани на ИИ като „The Compensation Advisor“ с Watson, който обединява всички важни фактори като умения на служителите, конкуренто заплащане, динамика на местния пазар, ефективност, потенциал и др. Изкуственият интелект ни помага да сравняваме не само заплатите на мъжете и жените в дадена група, но и за откриване на възможни разлики в средното заплащане, както и за разработване и прилагане на най-добри практики при обезщетение, наемането на служители, повишенията, развитието на кариерата на служителите, за да се предотврати изначално появата на неравенство в заплащането.“, каза Елвира Шител, AI in HR expert in IBM Global Business Services и един от участниците в дискусията.

Бизнес – Източник: Факти.бг

0
0