Свързаха интерконектора с Гърция с тръбата от Азербайджан

Интерконекторът Гърция-България вече е успешно свързан с Трансадриатическия газопровод (ТАП), съобщиха от „Ай Си Джи Би“.

Физическото свързване беше изпълнено с две златни заварки, свързващи газоизмервателната станция при Комотини със съществуващата инфраструктура на ТАП, само на няколкостотин метра северно от надземното съоръжение на IGB (интерконектор Гърция-България).

Златната заварка представлява заваръчен шев, който не се подлага на хидравлично изпитване, а вместо това преминава през задълбочен безрарушителен контрол, за да се гарантира, че заварката е без дефекти в съответствие със приложимите стандарти за качество.

Подготвителните дейности за връзката между двата преносни оператора отне няколко месеца на внимателно планиране и сътрудничество между екипите на проектната компания ICGB и ТАП.

Успешното свързване на инфраструктурата на двата енергийни проекта е ключов етап към завършването и старта на търговската експлоатация на IGB, планирани за тази година.

Новината идва, след като в началото на седмицата българска делегация, водена от министър-председателя Кирил Петков, посети газоизмервателната станция край Комотини.

След завършването на задължителното тестване на връзката, участъкът ще бъде засипан, с което всички механични работи ще се считат за завършени. Следва процес по инсталиране и интегриране на системите за измерване и управление с ТАП, което ще позволи прозрачен мониторинг на количествата транзитиран газ през газопровода IGB.

При старт на търговската експлоатация на интерконектора IP точката между ТАП и IGB ще поеме първоначално количество от 1 млрд. куб. м годишно, съгласно договора на „Булгаргаз“. Количествата могат да бъдат допълнително увеличени до 3 млрд. куб. м годишно, което е настоящият капацитет на газопровода IGB.

Източник: fakti.bg

The post Свързаха интерконектора с Гърция с тръбата от Азербайджан appeared first on Начало.

0
0