ЧЕЗ Разпределение продава на търг отпадъчни метали от подмяна на кабел 110 kV в столицата

На 03.07.2020 г. от 10.00 часа ще се проведе търг с тайно наддаване след събиране на оферти в затворен плик за Продажба на отпадъци от цветни метали, съдържащи се в кабел 110 kV, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Трасето на кабела е приблизително 1 400 метра.

Оглед на продавания кабел, предмет на търга, може да бъде извършен от участниците в срок от публикуване на обявата до 26.06.2020 г., включително.

До този период може да се подава документация за участие в търга всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България” АД на адрес гр.София, бул. „Цариградско шосе“ № 159, „БенчМарк Бизнес Център“, Деловодство – за Сектор Методическо управление и контрол – ДЕП.

Със самата обява и приложенията към нея може да се запознаете тук или на сайта на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД: https://www.cez.bg/bg/za-dostavchitsi/106.html.

Приложения:

ОбяваО Б Я В А

Приложение 1 – Изисквания към кандидатите и към изпълнение на поръчкатаПриложение 1

Приложение 2 – Списък на прогнозно количество кабел 110 kV (м) с приблизителни количества черни и цветни метали, съдържащи се в него (кг)Приложение 2 (1)

Приложение 3 – Образец на оферта, Образец на оферта за ценово предложение, Проект на договорПриложение 3

Приложение 4 – Информационен лист – декларацияПриложение 4

 

The post ЧЕЗ Разпределение продава на търг отпадъчни метали от подмяна на кабел 110 kV в столицата appeared first on Начало.

0
0