58% от българите подкрепят атомната енергетика. Булатом написа отворено писмо до Бойко Борисов

0

0

58% от българските граждани смятат за необходимо България да развива атомна енергетика. Българският атомен форум изпрати отворено писмо – меморандум до премиера Бойко Борисов, призовавайки властта да включи атомната енергия в „Зелената сделка”, като се предвиди финансова подкрепа за развитието на ядрени мощности наред с възобновяемите източници.

По време на Кръгла маса „Бъдещето на ядрената енергетика в България” изследователски център „Тренд” представи нагласите на българските граждани спрямо развитието на атомната енергия в страната ни. 58% от българите смятат за необходимо в България да се развива атомна енергетика, докато против са 10%, а 32% са отговорили „не знам”. 43% от анкетираните смятат, че атомната енергетика в България трябва да се развива чрез АЕЦ Белене и чрез нови блокове на АЕЦ Козлодуй. Мнозинството от българите – 51%, подкрепят изграждането на АЕЦ Белене, докато 44% смятат, че атомната енергетика има място в нисковъглеродния микс от възобновяеми източници.

В проучването, направено с 1006 респонденти, 76% от запитаните смятат, че атомната енергетика създава нови работни места и подпомага местното и националното икономическо развитие на държавите. 67% са съгласни с твърдението, че атомната енергетика осигурява непрекъснатост на доставката на електроенергия. Мнозинството от българите (65%) са съгласни, че атомната енергетика дава тласък в развитието на високите технологии. 55% смятат, че атомната енергия е по-конкурентоспособна в дългосрочен план от енергията, произведена от други типове генериращи мощности.

Българският атомен форум изпрати отворено писмо – меморандум, в което подчертава, че ядрената индустрия в България има решаващо значение за постигането на екологично чиста икономика и има значимо място в бъдещия енергиен микс на страната. Меморандумът е адресиран до председателя на 44 Народно събрание Цвета Караянчева, премиера Бойко Борисов, министъра на енергетиката Теменужка Петкова и председателя на енергийната комисия Валентин Николов. Ядрената общност в България настоява българското правителство да предприеме по-ясни и категорични политически стъпки пред Европейския съюз с цел включването на атомната енергия в „Зелената сделка” като се предвиди финансова подкрепа за развитието на ядрени мощности наред с възобновяемите източници. Ядрените технологии и енергетика трябва да бъдат част от новата, съгласувана, индустриална стратегия на ЕС и българските политици трябва да направят всичко необходимо за постигането на тази стратегическа за България и за Европа цел. Българското правителство е призовано да включи в стратегията за развитие на енергетика в България реализирането на ядрените проекти Белене – блокове 1 и 2 и Козлодуй – блокове 7 и 8.

В условията на всекидневни предизвикателства пред енергийното осигуряване на страната, изискванията за краткосрочно постигане на нисковъглеродна икономика и очакванията на бъдещото поколение за живот на чиста планета, атомната енергетика е тази, която дава и може да даде решение и сигурност – както за преодоляването на проблемите, свързани с климатичните промени, така и за постигането на благородните цели, заложени в стратегията на Европейския съюз. Ядрената енергетика е безвъглеродна енергетика, която по никакъв начин не замърсява атмосферата. Тя осигурява стабилно и непрекъснато производство на електроенергия. Индустрията осигурява работни места и растеж за много области от икономиката на страната. Освен гарант за балансирана електроенергийна система и непрекъсваемо производство на достъпна и чиста електроенергия, атомната енергия има важна роля и принос в области като медицината, селското стопанство и промишлеността, а атомните централи могат да се превърнат и в площадки за производство на горивото на бъдещето – водорода, се пише още в меморандума.

Ядрената енергетика е такъв отрасъл, който произвежда най-чистата енергия. Това каза по време на кръглата маса Богомил Манчев, председател на Управителния съвет на Булатом. Много от хората, които са опоненти на ядрената енергетика, се страхуват от възможността за ядрена авария. Поради това през последните 30 години ядреното общество се обърна силно към себе си, за да направи много подобрения и да реши този въпрос и да минимизира този риск, посочи той. В проучването на „Тренд” 52% от запитаните казват, че цената е основният критерий, ако имат възможност да изберат източника на електроенергията, докато едва 9% обръщат внимание на влиянието върху околната среда.

Бизнес – Източник: Факти.бг

0
0